Halo Startsida Brisk Startsida Ontop Svenska AB Halo Tillverkning Halo Katalog Kontakt
Kombinationen HALO - BRISK täcker upp hela motorparken. HALO- BRISK ger mer effekt , bättre vrid och jämnare motorgång.  Se testresultat.