Ovan hittar Ni jämförelsetabeller mellan Halo och andra tändstiftsfabrikat. 
Denna jämförelsetabell är endast en generell guide och skall ej användas
för att bestämma om  tändstiftet är godkänt för en speciell applicering. 

För att bestämma rätt HALO tändstift till ditt fordon använd
 vår KATALOG eller fråga oss info@ontop.nu

 .

Uppge Ert reg.nr så kan vi bestämma vilket stift som passar.
Glöm inte skriva var vi kan nå Er.