Produktbeskrivning 


Ursprungliga tändstift (standardtändstift)

 Uppbyggnaden av tändstiften har i stort sett inte ändrat sig sedan början av 1900-talet.

 
Förbättringar har gjorts genom förändring av elektrodavstånd, olika längder på mittelektroden,
2-, 3- , eller 4 elektroder och tillsättning av mer högvärdigt material .
Målet var att förbränna bränslet effektivare och att förlänga tändstiftets livslängd.
Eftersom mittelektroden är förtäckt kommer tändgnistan relativt sent till bränsle-/syreblandningen.
Tändningen är därmed inte optimal.Feltändning kan förekomma och misständning går nästan inte att undvika.    

 

Halo tändstift

Konstruktion

 • Jordelektroden har en symetrisk, öppen ringkonstruktion, gjuten i ett stycke vilket ger jämn kontinuerlig tändning.
 • Tändstiftshuvudet består av en övre och en undre ring som är sammanbundna med ett stativ av tre ben som ger stabilitet. Elektrodavståndet är fabriksinställt eftersom hela konstruktionen är sammansvetsad mot tändstiftskroppen.
 • Kopparmittelektroden med ett krom-nickel överdrag mot förslitning säkerställer snabb upphettning och reducerar överhettning, erosion och korrosion.
 • Gängorna är nickelförzinkade för att förhindra korrosion och fastsättning.
 • Värmekrympningsprocessen vid tillverkningen av tändstiftshuvudet säkerställer gastätheten och ger en korrekt kontroll av värmevärdet.
 • Den exakta tillverkningen av tändstiftshuvudet skapar ett precist avstånd. Avståndet ändras inte vid ovarsamt handhavande.


Tändning

 • Bevisat snabbare tändning och förbränning än andra tändstiftstyper.
 • Centrerat monterad övre ring ger ett  tändningsmönster 360 grader runt ringen som kraftigt reducerar slitage av elektroden.
 • Tändningsmönstret runt ringen skapar en större tändningsyta och minskar risken för misständning.

 

Effektivare förbränning

 • Snabbare tändning resulterar i fullständigare förbränning av bränsleblandningen.
 • Den öppna ringkonstruktionen tillåter en direkt väg till bränslet jämfört med traditionella L- formade elektroder och ger snabbare urladdning.
 • Tändning sker centrerat och på ett varmare område vilket leder till en snabbare förbränning gentemot tändstift med 2-, 3- eller 4-elektroder, som tänder sidledes.
 • Tillåter senare tändning vilket förbättrar motorns effektivitet och reducerar förslitning.

 

Miljövänligt

 • Oberoende tester gjorda av Tuev och Dekra visar betydligt reducerade värden på miljöfarliga utsläpp på fordon även i bästa miljöklass.
 • Snabbare förbränning reducerar drastiskt, bildande av kväveoxid.
 • Den snabbare förbränningen tillåter en senare tändning , vilket minskar CO- och HC-utsläpp.
 • Minskad bränsleförbrukning resulterar även i mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen.

 

Bensinförbrukning

 • Bevisat av oberoende tester utförda av Dekra.
 • En bättre förbränning leder till, antingen mer kraft och bättre prestanda eller mindre bensinförbrukning.
 • Den förbättrade tändningen möjliggör en magrare bränsleblandning.
 • Mindre förslitning på ringelektroden innebär en optimal bibehållning av elektrodavståndet och en längre tids effektivitet jämfört med traditionella tändstift.

 

Bytesintervall

 • 15.000 mils bytesintervall.
 • Tändningsmönstret 360 grader runt ringen minskar elektroderosionen och ger därmed en beständig prestanda under hela tändstiftets livslängd.