Installationsbeskrivning för Halo tändstift

Halo tändstift förbränner bränsleblandningen snabbare än traditionella tändstift. Därför justeras tändpunkten ca 1-3 grader närmare vändpunkten.

Äldre bilar utan katalysator:
Normalt ingen omställning om bilen är originalutrustad.
OBS! Kontrollera dock att bilen inte "spikar" vid belastning eller glödtänder vid avstängning av motorn. Justera i så fall därefter tändningen ca 1-3 grader närmare vändläget. 
(Exempelvis om nuvarande förtändning är 10 grader minskas den till 8 grader)

Bilar nyare än 1990:
Elektroniken i bilar med katalysator känner själv av de nya värdena och ställer in rätt tändtidpunkt för bästa resultat. Detta kan ta olika lång tid beroende på att olika system har olika långt minne för att komma ihåg det förprogrammerade värdet. Optimal prestanda med Halo uppnås oftast först efter ca 100-300 mils körning. 

Motorer med aluminiumtoppar:
Demontera alltid tändstift (oavsett fabrikat eller typ) när motorn är kall för att hindra att tändstiften skär i gängorna.
Smörj eventuellt in gängorna med ett tunt lager aluminiumfett då tändstiftet troligen kommer att vara monterat en längre tid med tanke på dess långa bytesintervall 15.000mil, 

Motorer med gjutjärnstoppar:
Som ovan, men kan också monteras med kopparpasta i gängorna

Hantera tändstift försiktigt
Om du tappar ett tändstift i golvet eller kantrar ett verktyg vid montering finns det risk för små sprickor i keramiken. Dessa sprickor kan leda till tändmissar vid acceleration och hård belastning

Om ett stift dras för löst leder det  ofta till att stiftet blir överhettat. Om det dras för hårt kan cylinderhuvudet och tändstiftet skadas.

Tumregel vid montage
Vridmoment för tändstift med koniskt säte -  ca 20 Nm

Vridmoment för tändstift med platt säte - ca 30 Nm 

Kontrollera att
Övriga elektriska komponenter i tändsystemet såsom tändkablar, rotor, fördelarlock , eventuella brytarspetsar m.m. servas och bytes enligt biltillverkarens rekommendationer.

 

Installation bör ske av auktoriserad verkstad.