Installationsbeskrivning för Halo tändstift

Halo tändstift förbränner bränsleblandningen snabbare än traditionella tändstift. Därför justeras tändpunkten ca 1-3 grader närmare vändpunkten automatiskt på fordon utrustade med katalysator och knacksensor.

Motorcyklar utan katalysator och knacksensor:
Normalt ingen omställning av tändningstidpunkten.
OBS! Kontrollera dock att mc'n inte "spikar" vid belastning eller glödtänder vid avstängning av motorn. Justera i så fall därefter tändningen ca 1-3 grader närmare vändläget. 
(Exempelvis om nuvarande förtändning är 10 grader minskas den till 8 grader)

Hantera tändstift försiktigt
Om du tappar ett tändstift i golvet eller kantrar ett verktyg vid montering finns det risk för små sprickor i keramiken. Dessa sprickor kan leda till tändmissar vid acceleration och hård belastning

Om ett stift dras för löst leder det  ofta till att stiftet blir överhettat. Om det dras för hårt kan cylinderhuvudet och tändstiftet skadas.

Tumregel vid montage
Vridmoment för tändstift med koniskt säte -  ca 20 Nm

Vridmoment för tändstift med platt säte - ca 30 Nm 

Kontrollera att
Övriga elektriska komponenter i tändsystemet såsom tändkablar, rotor, fördelarlock , eventuella brytarspetsar m.m. servas och bytes enligt biltillverkarens rekommendationer.

 

Installation bör ske av auktoriserad verkstad.

tillbaka