De vanligaste frågorna 

Varför håller Halo längre än andra stift?
Ringen innebär större yta för gnistan att slita på och därför förändras inte elektrodavståndet nämnvärt. Detta  bibehåller effektiviteten längre jämfört med traditionella tändstift. Centrerat monterad övre ring ger slumpvis tändningsmönster som också  reducerar slitage av elektroden

Varför tänder Halo snabbare än andra stift?
Gnistan har fri väg genom ringen och når bränsle/luftblandningens centrum  snabbare jämfört med traditionella L-formade elektroder som tänder sidledes. Se bild.

Minskar bensinförbrukningen med Halo?
Halo ger fullständigare förbränning vilket innebär mer kraft på samma mängd bränsle vilket reducerar bensinförbrukningen. Med den förbättrade förbränningen är det även möjligt att köra på magrare bränsleblandning. Se tester gjorda av TUEV och Dekra.

Minskar utsläppen av farliga ämnen?
Ja, snabbare förbränning minskar bildandet av kväveoxid. Snabbare förbränning tillåter en senare tändning, vilket minskar Co - och HC -utsläppen. Likaså ger minskad bränsleförbrukning mindre utsläpp av farliga ämnen.Tester gjorda av Tuev och Dekra visar betydlig reducering av miljöfarliga utsläpp på fordon även i bästa miljöklass.

Varför blir Halos resultat bättre efter en tids användning?
Förbränningen blir ca 30% snabbare med Halo tändstift. Elektroniken på nyare modeller känner själv av de nya värdena och ställer in rätt tändtidpunkt för bästa resultat. Omställningen av det förprogrammerade minnet tar olika långt tid beroende på modell och prestanda.Gamla sotavlagringar i brännkammaren bränns bort med halos effektiva förbränning därför kan det ibland osa sot den första tiden.
Man bör räkna med en inkörningsperiod på 100-300 mil.

Får man ut mer effekt av Halo tändstift?
Ja. En fullständigare förbränning leder till mer kraft per tändning.
Snabbare förbränning möjliggör senare tändning (närmre kolvens vändpunkt) vilket förbättrar motorns effektivitet och reducerar förslitning.

Hur justeras elektrodavståndet?
Avståndet är inställt från fabrik och skall ej justeras.

Finns det en översättningstabell till andra stift?
Ja, men man skall i första hand leta i Halo katalogen för rätt tilldelning.
Översättningstabellen får skall ej användas om det finns specifik information i katalogen. Rådgör med din Halo återförsäljare om du skall använda översättningstabellen.

Finns Halo till alla bilar?
I nuläget finns det Halostift till ca 85% av bilparken men fler stift kommer efterhand.

Passar Halo till båtar, motorcyklar och småmotorer ?
Halo tändstift passar till många av Harley Davidssons modeller.
De flesta inombordare med förgasare (ej insprutning) men inte till utombordare ännu. Halo har tändstift till de flesta gräsklippare. Fråga din återförsäljare om råd.

Hur fungerar chipstrimmade bilar tillsammans med Halo?
Om chipset har tagit hänsyn till Halos ca. 30% snabbare tändning borde effekterna blir ännu bättre. Vi har bara fått positiva rapporter men Halo lämnar inte garanti på applikationer i fordon som inte är i originalutförande.

Hur fungerar Halo jämfört med 4-elektrodstift och platina.
Halo har en ca. 30 % snabbare förbränning jämfört med alla andra stift som tänder sidledes. Detta ger fullständigare förbränning av bränsle/luftblandningen. Livslängden på ett 4-elektrodtändstift är teoretiskt fyra gånger så långt jämfört med ett tändstift med en elektrod. Platina är mer högvärdig metall som bibehåller tändstiftets prestanda en längre tid. Halo har en hel ring med tändpunkter att slumpvis tända på. 

Måste man ställa om tändningen när man använder Halo?
De flesta fordon från -90 och nyare har elektronisk tändsystem med knacksensor som ställer in rätt tändtidpunkt för bästa prestanda.

Även de flesta äldre bilarna utan katalysator fungerar mycket bra utan någon justering.
Om motorn under provkörning omedelbart efter montage knackar eller glödtänder efter avstängning måste tändningen ställas om 1-3 grader närmre kolvens övre vändpunkt.

Vad kostar Halo stiftet?
Rekommenderat cirkapris 190:-/st

Specialstift med värmetal 12 och kallare 225:- /st